hétfő, november 9

Kánaán étterem és pékség

Kánaán Étterem-Kávézó-Pékség
1132 Budapest,
Csanády utca 18.
Telefon: 06-1-350-2622
NYITVA TARTÁS / OPEN HOURS:
HÉTFŐTŐL- VASÁRNAPIG: 11.30H - 23.00H
MONDAY - SUNDAY: 11.30H - 23.00H
Tulajdonos: Juhászné Sáringer Anita és Juhász Gábor,
www.kanaanrestaurant.huKánaán határai

1 Így szólt az Úr Mózeshez:
2 "Parancsold meg Izrael fiainak, s mondd meg nekik: Ha Kánaán földjére értek, az lesz az a föld, amely örökségül jut nektek. Kánaán földje, egész kiterjedésében.
3 Délen földetek Cin pusztájától Edom határa mentén terjedjen majd el; pontosabban a Sós-tenger szélétől kelet felé húzódjék déli határotok,
4 aztán forduljon délre, kerülje meg a Skorpió-magaslatot, szelje át Cin pusztáját és délen érje el Kádes-Barneát. Aztán Hacar-Addar felé tartson, majd érintse Acmont.
5 Acmontól a határ Egyiptom patakjáig húzódjék, majd a tengernél érjen véget.
6 Nyugati határul a Nagy-tenger szolgáljon. Az legyen nyugati határotok.
7 És az északi határ: A Nagy-tengertől húzzatok határvonalat Hor hegyéig,
8 Hor hegyétől pedig húzzatok határvonalat Hamat bejáratáig, s a határ érje el Ceradát.
9 Aztán folytatódjék a határ Szifron felé és Hacar-Enan legyen a vége. Ez legyen északi határotok.
10 Keleti határul a Hacar-Enantól Sefámig húzódó vonalat tekintsétek.
11 Sefámtól a határ folytatódjék Ribla felé, Ajintól keletre. Aztán húzódjék a határ tovább, míg lefelé lejtve keleten el nem éri Kinneret tavát.
12 Végül kövesse a határ a Jordán vonalát és a Sós-tengernél érjen véget. Ezek legyenek országotok határai körös-körül."
13 Mózes akkor ezeket a rendelkezéseket adta Izrael fiainak: "Ez az a föld, amelyet sorsot vetve örökségül fel kell osztanotok, s amelyet az Úr parancsára kilenc és fél törzsnek kell adni.
14 Mert a Ruben fiainak törzséhez és a Gád fiainak törzséhez tartozó családok, valamint Manassze fél törzse már megkapták örökrészüket.
15 A két és fél törzs a Jordánon innen kapott örökrészt, Jerikó közelében, keleten, napkelet felé."

A felosztással megbízottak

16 Aztán ezt mondta az Úr Mózesnek:
17 "Ezek a nevei azoknak a férfiaknak, akiknek örökségképpen föl kell majd osztaniuk a földet. Eleazár pap és Józsue, Nun fia.
18 Ezenkívül vonjatok be a föld felosztásához minden törzsből egy vezető embert.
19 Név szerint ezeket az embereket: Júda törzséből Kálebet, Jefunne fiát;
20 Simeon törzséből Samuelt, Ammihud fiát;
21 Benjamin törzséből Elidadot, Kiszlon fiát;
22 Dán fiainak törzséből Bukki vezért, Jogli fiát;
23 József fiai közül: Manassze fiainak törzséből a vezért, Hannielt, Efod fiát;
24 Efraim fiainak törzséből Kemuel vezért, Siftan fiát;
25 Zebulun fiainak törzséből Elicafan vezért, Parnach fiát;
26 Isszachár fiainak törzséből a vezért, Paltielt, Azzan fiát;
27 Áser fiainak törzséből Achihud vezért, Selomi fiát;
28 Naftali fiainak törzséből mint vezért Pedahelt, Ammihud fiát."
29 Ezek azok, akiknek az Úr megparancsolta, hogy Kánaán földjén osszák ki Izrael fiainak örökrészüket.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése